Comunidade de montes

Qué somos

Comunidade de Montes de Anceu

A Comunidade de Montes en Mancomún de Anceu é unha asociación veciñal que xestiona unha gran extensión de monte comunal na zona de Anceu, no concello de Ponte Caldelas. A súa finalidade é preservar, conservar e xestionar o monte en beneficio dos veciños que a compoñen e da comunidade en xeral.

Esta comunidade ten unha gran importancia para a zona, xa que é unha das poucas comunidades de montes en mancomún que existen na zona e está formada por un grupo de veciños comprometidos coa preservación e coidado do medio ambiente e os recursos naturais. O monte en mancomún que xestionan ten unha gran riqueza ecolóxica e paisaxística, e é utilizado pola comunidade tanto para o seu aproveitamento como para o seu desfrute.

Obxectivos

A Comunidade de Montes en Mancomún de Anceu ten como obxectivos a ordenación e a xestión dos recursos do monte, a mellora das infraestruturas e dos servizos, a prevención de incendios forestais e a promoción dunha actividade económica sostible e respectuosa co medio ambiente.

Ademais, esta comunidade de montes en mancomún xera unha importante dinámica social, xa que promove a participación e a colaboración dos veciños na xestión e coidado do monte, favorecendo a creación de lazos comunitarios e fomentando unha cultura do respecto e da protección do medio ambiente.

En resumo, a Comunidade de Montes en Mancomún de Anceu é unha asociación veciñal comprometida coa preservación e coidado do medio ambiente e dos recursos naturais, que promove a participación e a colaboración dos veciños na xestión e coidado do monte, favorecendo a creación de lazos comunitarios e fomentando unha cultura do respecto e da protección do medio ambiente.

Directiva e contacto

Presidente: Camilo Garrido Torres

Vicepresidente: José Piñeiro Boullosa

Secretaria: Olga Aranda Blázquez

Tesorero: Agustín Jamardo 

Vocal: Rosa Ysabel Piñeiro Boullosa

Vocal: Javier Domínguez

Vocal: César Martínez 

Vocal: Loreto F. Fernández


Teléfono: 629834949 ( Secretaria Olga Aranda)

email: olganceu@gmail.com