Comunidade de aguas

Qué somos

Comunidade de Aguas de Anceu

A comunidade de augas de Anceu é unha asociación veciñal encargada de xestionar e administrar os recursos hídricos da poboación. É unha entidade sen ánimo de lucro, formada por un grupo de veciños que se unen para garantir o acceso a auga potable e o correcto funcionamento das canles de auga.

A comunidade de augas en Anceu ten unha gran importancia para a zona, xa que é responsable de garantir a calidade e a cantidade de auga que se utiliza na poboación. A auga é un recurso moi valioso e escaso na zona, polo que é necesaria unha xestión adecuada e responsable.

Xestión común

Esta comunidade de augas xestiona e mantén un sistema de canles e regos que distribúen a auga dende as fontes e mananciais ata as vivendas e os campos da zona. A través dunha estrutura organizativa, a comunidade de augas planifica e xestiona o uso da auga, asegurando que esta sexa utilizada de forma sostible e respectuosa co medio ambiente.

Os veciños que forman parte da comunidade de augas en Anceu teñen a responsabilidade de colaborar na xestión e mantemento do sistema de auga, pagando unha cota anual e axudando en tarefas como a limpeza das canles ou a reparación de averías.

En resumo, a comunidade de augas en Anceu é unha asociación veciñal encargada de garantir o acceso a auga potable e o correcto funcionamento das canles de auga na zona. A través dunha xestión adecuada e responsable, asegura que a auga sexa utilizada de forma sostible e respectuosa co medio ambiente, e conta coa colaboración e participación activa dos veciños na súa xestión e mantemento.

Directiva e contacto

Presidente: Casiano Rey Cima

Vicepresidente: Rosario García Lourido 

Secretaria: Olga Aranda Blázquez

Tesorero: Rogelio Pérez Abril 

Vocal: José Piñeiro Boullosa 

Vocal: Miguel Diaz López


Teléfono: 629834949 ( Secretaria Olga Aranda)

email: olganceu@gmail.com